برای ثبت یک عکس هنری که بیانگر احساسات شما هم باشد ، شاید از نظر برخی از افراد کار بسیار مشکلی است اما واقعیت امر چنین نیست. احساس می تواند از طریق کلام ، نگاه ، حرکت دست ها ، یا با دادن یک شاخه گل بیان شود. احساس یک حس جداناپذیر از وجود آدمی است. بیان احساسات شما حتی از طریق عکس و ثبت یک لحظه هم امکان پذیر است. می توانید از لحظات غمگین ، شاد ، از لحظات پر شور و هیجان تصویر تهیه کنید. تصویر شما باید به گونه ای ثبت شود که مفهومی قابل انتقال را در خود بگنجاند و بیننده را به فکر فرو می برد .


ثبت تصویر اولین راه رفتن کودک توسط مادر می تواند بیان کننده ی حس حمایت مادر درباره ی فرزند باشد. برای به تصویر کشاندن عکسهای هنری نیاز است که دوربین شما همیشه در دسترس باشد . زمانی که یک پدر پس از ورود به خانه فرزند خود را به آغوش می کشد و نوازشش می کند می کند می تواند این حس را به بیننده منتقل کند که حتی با وجود خستگی بسیار باید این خستگی پشت درب منزل بماند و نباید مانع از عشق ورزی به خانواده شود.


یکی از جالب ترین سوژه ها برای بیان احساسات به صورت کاملا طبیعی عکاسی در خیابانها می باشد. افراد مختلفی که با هر مشغله و گرفتاری چهره ای پر رمز و راز دارند بهترین تصاویر برای عکاسی است. تصویر یک پیرزن عصا به دست که در حال دستفروشی است ، پیام های مختلفی را در خود دارد که تنها نیاز به تفکر برای فهم پیام عکس می باشد. نگاه به تصویر یک کارگر می تواند حس نگرانی آینده را به شما انتقال دهد.

عکاسی از باران می تواند یک حس عاشقانه یا حس غم و اندوه را به تصویر بکشد. عکاسی در روز آفتابی می تواند احساس شور و هیجان و جنب و جوش را با خود به همراه داشته باشد. تصویر برداری از کوه سرفراز می تواند نشان دهنده ی حس قدرت و صلابت باشد.


اگر می خواهید عکسی آرامشبخش را به ثبت برسانید که این حس آرامش به بیننده هم منتقل شود می توانید پا در یک جاده ی دو طرفه ی سرسبز گذاشته و از این منظره تصویری تهیه کیند.
گاهی اوقات تنها سوژه نمی تواند پیام اصلی تصویر را منتقل کند و نیاز دارد که به همراه آن مناظر یا اشیایی وجود داشته باشند تا در کنار هممفهوم و احساس اصلی از یک تصویر را نشان دهد.