در محیط اطراف شما رنگهای گوناگونی وجود دارد. بهترین سوژه ی طبیعی برای ثبت رنگها گل ها می باشد. زیرا رنگ گل ها هدیه ای خدادادی و به دور از رنگهای مصنوعی است. از طرفی برای وضوح رنگ و تصویر در این گلها نیاز است که شما لنز ماکرو را به همراه داشته باشید. می توانید از آب پاش استفاده کنید و چند قطره آب بعنوان شبنم صبحگاهی هم بر روی گلها بریزید تا زیباتر بنظر برسد. زیاترین اثر در این زمینه می تواند ترکیبی از چند عکس باشد. این عکس ها می توانند از یک سوژه اما در حالتها و رنگهای گوناگون گرفته شود. سپس عکسها را با استفاده از نرم افزار فوتوشاپ با هم ترکیب کرده و منتظر یک تصویر رویایی باشید.


در زمان عکاسی هرچه رنگ پس زمینه ی عکس روشن تر از سوژه ی مورد نظر باشد در نتیجه تصویر زیباتری را ثبت خواهید کرد. برای ترکیب چند عکس بهتر است که در برخی از آنها پس زمینه ی عکس را محوتر کنیم تا سوژه بیشتر به چشم بیاید.


در زمان عکاسی از عکسهایی که قرار است بعدا با هم ترکیب شود باید یک حالت ثابت داشته باشید. زیرا کوچکترین حرکت بالا و پایین و یا چب و راست می تواند تنظیم اصلی را برهم بزند. در نهایت بر روی عکس نهایی تأثیر سوء خواهد داشت. پس باید همه ی عکس ها از نظر پهنا و ارتفاع در یک عدد اصلی مرتب شوند.

در زمانی سوژه شما ثابت است و همه چیز در حالت نرمال قرار دارد بهتر است که حساسیت دوربین خود را برای باکیفیت بودن عکسها بر روی عدد 100 تنظیم کنید. شاتر خود را بر روی (Av) قرار دهید .


درباره فوکوس بهتر است از حالت تک شات استفاده کنید و تمرکز زیادی بر روی سوژه ی اصلی داشته باشید. در این وضعیت اطراف سوژه حالت محو پیدا می کند که این خود هدف اصلی از گرفتن عکسهای ماکرو از سوژه ی کوچک است. اما نکته اصلی این است که فوکوس ها برای سه عکس باید با حالت خاصی انجام شود. برای عکس اول رینگ فوکوس را کمی بچرخاتید ، در عکس دوم این رینگ باید به سمت راست بچرخد و در عکس سوم بیشتر از عکس دوم این رینگ را بچرخانید. فوکوس را بر اساس تعداد عکس ها می توانید در حالتهای مختلفی تنظیم کنید تا سوژه ها ی قبلی که در محدوده ی فوکوس قرار داشتند از این حالت خارج شوند. در نهایت با استفاده از حالت ماسک در فوتوشاپ می توانید این عکس ها را با هم ترکیب کنید.