شاید تابحال برای شما یک موقعیت عکاسی پیش آمده باشد که مجبور باشید از پشت پنجره یا شیشه ی اتوبوس به عکاسی بپردازید. در این مواقع برخی از حالت های نور دهی بخصوص نورهای موجود در محیط ممکن است که جلوه ی زیبایی به عکس شما ندهد. پس برای جلوگیری از این کار نیاز دارید تا برخی اصول ضروری در این رابطه را فرا بگیرید.
برای عکاسی از پشت شیشه یک عامل مزاحم میزان پاکیزگی شیشه ی مورد نظر است. هرچه فاصله ی شما از شیشه دورتر باشد ، شیشه واضح تر و تصویر سوژه مبهم خواهد بود. در نتیجه برای رفع این مشکل باید به فکر چاره باشید. بهتر است این راه حل را امتحان کنید که در نزدیکترین حالت به شیشه باشید . اگر اندکی زاویه داشته باشید باز هم تصویر شما با کیفیت نخواهد بود . پس سعی کنید که دوربین شما با سطح شیشه کوچکترین زاویه ای را نداشته باشد. لنز دوربین نباید به شیشه بچسبد زیرا برخی لرزش های احتمالی را به ثبت می رساند. برای این کار می توانید از لنز 200 میلی متری استفاده کنید تا تصاویر بهتری را به ثبت برسانید.

در برخی مواقع شما به عکاسی می پردازید و فاصله ی شما با شیشه ، بسیار کم است اما باز هم آنچه در این سوی دوربین وجود دارد در عکس نمایان می شود. در این موارد بهترین راه حل عکاسی در شب است. زیرا نور داخلی به صفر می رسد و تنها نور بیرون وجود دارد. اما در برخی مواقع که سوژه ی شما در یک روز آفتابی در پشت شیشه قرار دارد بهترین کار کاهش نور محیط خارج از سوژه ی اصلی است. برای این کار هر آنچه نور در اطراف شما وجود دارد را از بین برده و چراغ ها را خاموش کنید.


در زمان عکاسی ممکن است نورهای مزاحمی بر سر راه شما وجود داشته باشد که مانع از تمرکز شما بر روی تصویر سوژه شود. برای از بین بردن این نورهای مزاحم و همچنین انعکاس های مختلف محیطی می توانید از هود انعطاف پذیر دوربین استفاده کنید. این هود بر روی لنز سوار می شود و می تواند هر گونه نور مزاحم و ناخوشایند را از تصویر شما محو کند.


برای عکاسی از پشت شیشه باید دوربین شما ثابت باشد تا رزشی را به ثبت نرساند. برای این کار فیکس کردن دوربین بر روی سه پایه هم به شما کمک فراوانی می کند.