همانطور که از نام اتوفوکوس مشخص است ، به مواردی گفته می شود که شما زمان لازم برای تنظیم فوکوس یا تمرکز دوربین بر روی سوژه ی اصلی را ندارید و در این حالت باید از وضعیت فوکوس خودکار دوربین بهره ببرید. اتوفوکوس در دوربین دیجیتال که پرکاربردترین دوربین در بین عکاسان است می تواند به چند طریق صورت بگیرد. ما در دوربین دیجیتال ، اتوفوکوس پیوسته ، تک شات و اتوماتیک را خواهیم داشت.


اتوفوکوس تک شات یعنی فوکوس و تمرکز دوربین برای یک بار تنظیم شده است. پس این نوع اتوفوکوس سریع ترین حالت آن است و تنها نیاز است که شما شاتر را تا نصف فشار دهید تا تصویر باکیفیتی را به ثبت برسانید. زمانی که سوژه ی شما یک ماشین بدون حرکت پارک شده در کنار خیابان است این نوع فوکوس بهترین حالت اتوفوکوس است زیرا سوژه حرکتی ندارد.
اما زمانی که سوژه ی شما پرنده ی در حال حرکت در هوا باشد این نوع فوکوس دیگر فایده ای ندارد زیرا تصویر باکیفیتی به ثبت نمی رسد. سوژه باید در فواصل زمانی و مکانی گوناگون ثبت شود. پس برای این کار باید از اتوفوکوس پیوسته بهره ببرید. زیرا فوکوس های آن پشت سر هم است .


زمانی که شما نمی دانید سوژه حرکت می کند یا خیر باید از نوعی فوکوس که حالت بینابینی داشته باشد استفاده کنید. مثلا فرض کنید پرنده ی بر روی شاخه ی درخت قرار دارد و شما نمی دانید که این پرنده در چه زمانی قصد پرواز دارد. به ناچار باید از احتمالات دوری کنید و حالت اتوفوکوس اتوماتیک را برای ثبت این تصویر استفاده کنید. انتخاب این که فوکوس از چه نوعی باشد با دوربین شماست. البته عکاسان حرفه ای از این نوع فوکوس کمتر استفاده می کنند و بیشتر دوست دارند که تنظیمات در حالت دستی قرار گیرد تا عکس ها هم با تنظیمات بهتر ثبت شوند. زیرا فوکوس اتوماتیک در تمام زمانها به خوبی جواب نمی دهد . مثلا در برخی مواقع تمرکز بر روی سوژه ی فرعی بجای سوژه ی اصلی صورت می گیرد. به یاد داشته باشید برای اینکه فوکوس به خوبی صورت گیرد باید صحنه ی شما با جزئیات باشد و نور محیط هم در حالت مناسبی تنظیم شود. اگر این دو حالت نباشد دیگر عمل فوکوسی هم رخ نخواهد داد.


در دوربین های جدید گینه ای به نام micro adjustment نیز وجود دارد. این حالت در واقع در زمانی کاربرد دارد که دوربین بین فوکوس بر روی سوژه ی اصلی با تصویری که در پشت یا جلوی آن قرار داد شک دارد. در نتیجه برای وضوح بر روی تصویر اصلی می توان از این گزینه نیز استفاده کرد.