چرا زوم کردن در لنز های مختلف با هم یکسان نیست ؟

شاید شما یک میلیون باراین مطلب < زوم با توجه به طول > را شنیده اید این نصیحت اغلب زمانی که در مورد زوم کردن بحث می کنیم به ما گفته می شود.
اما من به عنوان کسی که دانش بیسیک لنز را می دانم می گویم زوم کردن با توجه به طول با زوم کردن توسط لنز متفاوت است.
زوم با توجه به طول معمولا در عکاسان تنبل رواز دارد البته باید یاداوری کرد که معمولا این افراد از لنز 24-105mm استفاده می کنند و این لنز را برای خرید به کسانی پیشنهاد می دهیم که به دنبال عکاسی به روش ساده هستند.
قاب گرفته شده نزدیکتر در لنز 75 میلیمتری و دورتر در لنز 200 میلی متری به نظر بسیار متفاوت باشد اما دلیل اینکه در عکس زیر قاب ها تقریبا همانند هم هستند تغییر موقعیت عکاس می باشد .

با توجه کردن به عکس می فهمیم که قابی که با لنز 70 میلی متری در فاصله 7 فوتی گرفته شده با قاب لنز 135 میلی متری در فاصله 10 فوتی و قاب گرفته شده با لنز 200 میلی متری در فاصله 15 فوتی برابر است.
عکاسان معمولا دوست دارند در مورد فشردگی بکگرانت( پس زمینه ) در لنز 135 میلی متری صحبت کنند که می توان ارائه دهد اما مبتدیان این موضوع را نمی فهمند.
منبع : پتاپیکسل